Festivalen 2017


Profilen for Musikal-i-teten 2017 baserer seg på konseptet “Musikkteater for alle”, med hovedfokus på å skape større interesse innenfor musikkteatersjangeren og på å arrangere forestillinger, workshops og annet med tilgjengelighet og relevans for alle. Vi ønsker at sjangeren skal være åpen for at både utøvere og publikum kan delta uavhengig av identitet, bakgrunn, fysiske og psykiske forutsetninger.

 

Årets logo

I årets logo står det “musikk” i blindeskrift. Hvorfor i blindeskrift?
Vår flotte designer Siri Topp Løvlien har hentet inspirasjon fra andre kommunikasjonsformer, fordi vi i år fokuserer på “musikkteater for alle”.

 
 

 

Musikkteater for alle

Da vi skulle forme vår kunstneriske profil kom vi frem til konseptet “Musikkteater for alle”. Vi ønsker å inspirere til å utfordre og utforske musikkteatersjangeren - være samlende og tilgjengelig. Ut i fra dette lagde vår designer Siri Topp Løvlien vår visuelle profil, hvor hun hentet inspirasjon fra andre kommunikasjonsformer, lyd og bevegelse. Hun har laget et helt eget #musikaliteten17-filter, som er skapt med tanke på hvordan døve opplever lyd ved vibrasjoner. Den vibrerende effekten i bildene skal gi inntrykk av lyd og bevegelse.